• +90 (533) 636 39 02
  • agri.dagi.sempozyumu@gmail.com


Değerli Katılımcı;

 

5137 m. yüksekliği ile Ağrı Dağı, hem Anadolu’nun en görkemli yükseltisi, hem de Dünya’nın en kutsal dağıdır. Anadolu’nun ve hatta tüm Ortadoğu’nun en ünlü dağı olan Ağrı, hiçbir dağa nasip olmayan tarihsel efsanelere sahiptir. Kitabı Mukaddes’te (Tevrat’ta) “r-r-t” olarak geçen dağ, daha sonraki dönemlerde Ararat adını almıştır. Aslında “r-r-t”, M. Ö. 9.- 7. yüzyıllar arasında Doğu Anadolu merkez olmak üzere Transkafkasya ve Kuzeybatı İran Bölgesi’nde çok güçlü bir krallık kuran Urartu’nun İbranice adıdır.

 

Büyük tufandan sonra Hz. Nuh’un Gemisi’nin bu dağın üzerine oturduğuna inanılmaktadır. İlginçtir ki, günümüzde bile bölge halkı bu geminin dağın zirvesinde bulunduğunu, ancak kutsal olarak kabul ettiği gemiyi kimsenin görmesini ve zarar vermesini istemediğinden, buzulların altında saklanıldığına inanmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak, Türk Halk Edebiyatı’nda, çok sayıda şiir, mani, öykü, atasözü ve efsane yazılmıştır.

 

Tarih boyunca Ağrı Dağı, Doğu Anadolu, Kafkasya, Nahçıvan ve Kuzeybatı İran bölgelerinde kurulan uygarlıkların gelişerek yüksek bir seviyeye ulaşmasında esin kaynağı olmuştur. Anadolu ve Türk Dünyasının en büyük güç ve zenginlik kaynağı olan Ağrı Dağı, somut olmayan kültürel mirasın da ortak noktasını oluşturmaktadır.

 

Başta Ağrı Dağı ve yakın çevresinin Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Coğrafya, Jeoloji, Ekonomi, Turizm, Etnografya, Dil ve Edebiyat, Teoloji, Spor, Doğal Çevre, Taşınmaz Kültür Varlıkları, Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri kapsamlı bir şekilde ele alınarak 16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı Valiliği ve Ağrı Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde V. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU düzenlenecektir.

           

Düzenleyeceğimiz V. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI ve NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU’na bir bildiri ile katılmanız bizleri mutlu edecektir.